Log in

uniwersytet dzieciecyekologiczny zawrot glowyprogramy rozwojowe szkol

Ekologiczny zawrót głowy

Jednymi z ciekawszych zajęć realizowanych w ramach projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” jest „Ekologiczny zawrót głowy”. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych szczególnie tych najmłodszych dopiero co uczących się postrzegania otaczającego świata również w wymiarze ekologicznym. Zajęcia odbywają się w myśl zasady „Ekolodzy to my…”, gdzie kształtujemy postawy proekologiczne, poszerzamy świadomość i rozwijamy poczucie odpowiedzialności za otaczający świat.

Zajęcia realizowane są na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku, gdzie poruszamy m .in. zagadnienia ochrony środowiska, gleby, wody, nadmiernej emisji hałasu, ochrony lasów, zwierząt, segregacji śmieci. Dotychczas przeprowadzono zajęcia następujące zajęcia:

8 maj 2014 r. – dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,  
Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34

14 maj 2014 r. – Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15,
Szkoły Podstawowej nr 28, Szkoły Podstawowej nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

20 maj 2014 r. – Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

28 maj 2014 r. – Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12,
Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 35

Kolejne zajęcia zaplanowano na 3 czerwca 2014 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 22, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

 

 


 

 

 


 

 

 

© 2014  e-graficy.pl