Log in

uniwersytet dzieciecyekologiczny zawrot glowyprogramy rozwojowe szkol

Celem głównym projektu Lekcja nieograniczonych możliwości jest wyrównywanie szans edukacyjnych ok. 2900 uczniów szkół podstawowych w Rybniku poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji kluczowych, przekazanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją oraz wykształcenie umiejętności kierowania swojej energii w stronę pasji i pozytywnych zainteresowań.
Projekt realizowany jest w okresie 1 luty 2014 do 30 czerwca 2015.

WIĘCEJ >>

news55Podsumowanie projektu

Za nami oficjalne podsumowanie projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” – projektu dla rybnickich szkół podstawowych.

Podczas konferencji mogliśmy podzielić się rezultatami działań podejmowanych w ostatnich dwóch latach i podkreślić wagę działań dodatkowych dofinansowanych z EFS dla rybnickich placówek oświatowych. Gościnnie wystąpiła z prelekcją pani dr Agnieszka Wilczyńska, która omówiła projekt „Bohaterskiej wyobraźni” prowadzony w duchu psychologii prof. Philipa Zimbardo. Zachęcała nauczycieli i dyrektorów do zapoznania się z przedsięwzięciem HIP i podejmowania szkoleń w zakresie bohaterskiej wyobraźni. Więcej o HIP na stronie: http://hip.org.pl/


Z prezentacją wystąpił również pan dr Zdzisław Głowacki z Studium Oświatowego Tutor, który podsumował wyniki 2 etapowych badań kompetencji kluczowych i społecznych dzieci uczestniczących w projekcie „Lekcja nieograniczonych możliwości”.


Na koniec głos zabrała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – pani Jolanta Rocznik. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że projekty  EFS stanowiły bardzo duże wsparcie dla placówek, podnosząc jakość oferty edukacyjnej i inspirując nauczycieli do otwierania się na kreatywność w edukacji.  
Ze strony organizatorów i lidera projektów edukacyjnych pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w wyrównywanie szans edukacyjnych w rybnickiej oświacie i życzyć kolejnych wyzwań w nowej perspektywie 2014-2020.

 WSTECZ

 

 

 


 

 

 


 

 

 

© 2014  e-graficy.pl