Log in

uniwersytet dzieciecyekologiczny zawrot glowyprogramy rozwojowe szkol

Celem głównym projektu Lekcja nieograniczonych możliwości jest wyrównywanie szans edukacyjnych ok. 2900 uczniów szkół podstawowych w Rybniku poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji kluczowych, przekazanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją oraz wykształcenie umiejętności kierowania swojej energii w stronę pasji i pozytywnych zainteresowań.
Projekt realizowany jest w okresie 1 luty 2014 do 30 czerwca 2015.

WIĘCEJ >>

news53Kolejne już IV warsztaty ekologiczne w ramach LNM

Za nami kolejne warsztaty ekologiczne realizowane w ramach projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” dnia 19 maja 2015 r.

Po wcześniejszych zajęciach realizowanych Szkole Podstawowej nr 5, 16, 24 tym razem uczestnicy projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” z SP 11,12 I 27 spotkali się w lesie sąsiadującym ze Szkołą Podstawową nr 11. Głównym celem zajęć jest nauka nawyków ekologicznego stylu życia w domu, szkole i otoczeniu. Tematami przewodnimi warsztatów są ochrona powietrza, gleby, wody, lasu i zwierząt. Podczas zajęć uczestnicy przy pomocy prowadzącej dr Mai Głowackiej wyszukiwali śladów zwierząt, poznawali cykl życia drzew oraz funkcjonowanie różnych roślin. Kolejne warsztaty odbędą się w okolicach Szkoły Podstawowej nr 34 dnia 21 maja 2015 r.

 

 WSTECZ

 

 


 

 

 


 

 

 

© 2014  e-graficy.pl